ProcesInvest

Financovanie súdnych konaní

CZ SK DE EN

Chcem financovať súdny spor Chcem preveriť svoje šance Chcem poradiť a pomôcť

Procesinvest, a.s. sa zmenil na PROCESPARTNER a.s.

V januári 2016 došlo k zmenám vo firemnej identite našej spoločnosti. Zmenilo sa značkové meno,a to pre všetky európske krajiny, v ktorých pôsobíme.

Novým menom sa stáva ProcesPartner, ktoré podľa našeho názoru lepšie vystihuje podstatu našich služieb a taktiež prirodzene deklaruje našu firemnú filozofiu.

Taktiež došlo k úprave firemného loga, začali sme používať celkom nový značkový slogan a vytvorili sme nový web -

Všetko ostatné – napr. sídlo spoločnosti, kontaktné osoby, zloženie manažmentu či šírka služieb a kontakty – ostáva bez zmeny.